Ku Persembahkan Karya Hati ku Buat Tatapan Diri ku Yang Asyik Syok Sendiri.

My Starz

SalaM

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya... Surah al Alaq 1-5....zakirlazarus@gmail.com

Betulkan Islam Aku,Kamu dan Kita


Landskap Rohani


“Dan jika kamu bertanyakan mereka tentang: Siapakah pencipta mereka? Nescaya mereka menjawab: Allah.” (Az-Zukhruf: 87)


“Dan jika kamu bertanyakan mereka: Siapakah pencipta langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab: Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa dan Yang Maha Mengetahui.” (Az-Zukhruf: 9)KETAHUI, IKRAR TASDIQ dan AMAL ialah syarat sah syahadah "La ilaha illallah" yang membuktikan penafian dan penolakan landskap rohani aku, kamu dan kita terhadap tuhan-tuhan yang melata menjajah landskap rohani hingga tertutup pandangan mata zahir dan batin dari memandang kerakusan tuhan-tuhan mu mengheret aku, kamu dan kita beramai-ramai ke lembah orang-orang yang tergelincir lagi dimurkai Al Khaliq.LA ILAHA ILLALLAH-tiada tuhan hanya Allah (tiada aku hanya Allah) cubalah wahai teman memandang walau sesaat dalam diri adakah terdapat diri di dalam diri aku, engkau dan kita. Diri mana yang dikatakan kepunyaan mutlak aku, mutlak kamu, mutlak kita. Mana tempat kamu yang dikatakan sebagai pesuruh(hamba) Allah. Ya sememangnya tidaklah wujud sama sekali di alam Hakikat tetapi terwujud di alam yang luas ini iaitu wujud yang dikeranakan oleh satu kerana.“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu serukan selain daripada Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, tiada mereka dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah.” (Al-Hajj: 73)
Ucaplah "La ilaha illallah" dengan penafian tuhan-tuhan yang bersinggahsana di hati kerana di hati banyak tuhan-tuhan pertuhanan seperti takut kepada penguasa negeri, bergantung kepada usaha sendiri, keuntunganmu, daya kekuatan, pendengaran, penglihatan dan segenap kekuasaan dan kehendak dirimu hingga memberi bekas(kesan) terhadap segalanya seperti tuhanmu iaitu …….Tiada apa yang allah ciptakan pada alam ini melainkan hanya dihiasiNya dengan Zat empunya diri, manakah tempat kamu wahai diri dimana?
“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tiada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dialah Yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu.” (Al-An’am: 17)Bertakwa dan bertawakallah ikhlas kepada Allah dan bergantung sepenuh harapan hanya kepada allah, pekara ini wajib tersemat di hati dan ucapalah sebutan syahadah dengan dimulakan dengan landskap rohani(hati) kemudian diikuti kalammu lalu beserahlah seluruh diri hanya kepadaNya yang sebenar-benar penyerahan. Wahai aku, kamu dan kita serta teman dan sahabat sibukkanlah diri zahir dengan hukum(islam) dan carilah kesibukan hati dengan Allah. Wahai nafsu yang penakut lagi mengilhamkan kefasikan engkau takutlah dan bimbanglah dari kehilangan apa yang sudah terbit pada diri dari makrifath, ilmu, pendekatan kepada Allah kerana Allah boleh berbuat apa sahaja sesuai dengan kehendakNya.
“Hai manusia, kamu semua berada di dalam kesesatan kecuali mereka yang Aku berikan taufiq dan hidayah kepada-nya. Oleh itu mintalah hidayah daripada-Ku. Hai manusia, kamu semua lapar kecuali mereka yang aku berikan makan. Oleh itu mintalah rezeki daripada-Ku. Hai manusia, kamu semua telanjang kecuali mereka yang Aku berikan pakaian. Oleh itu mohonlah pakaian daripadaKu.”La ilaha – menafikan adanya diri sama sekali. Ini adalah syarat makhluk


Illallah  – mensabitkan ketuhanan bagiNya bukan bagi selainDia. Ini adalah  syarat Zat


“ .......TIADA DIPANDANG APA YANG DISABITKAN PADA ZAHIRNYA ITU .....“


1 comments:

hafizgeordani on September 27, 2009 at 4:44 PM said...

Sesungguhnya, Allah menciptakan seluruh alam semesta termasuk di dalamnya jin dan manusia adalah hanya untuk beribadah kepada-Nya. Allah Ta’ala telah berfirman dalam Al-Qur’an Al-Karim, “Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku” (Adz-Dzariyat: 56). Inilah hakikat diciptakannya jin dan manusia, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah saja tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Sebab, tauhid hanya kepada Allah saja, karena syarat diterimanya suatu ibadah/ amalan adalah ikhlas kepada Allah merupakan hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap manusia. Setiap manusia harus mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Jika seseorang beribadah kepada selain Allah, maka ia telah berbuat syirik kepada Allah dan hal itu mengeluarkannya dari Dienul Islam. Allah berfirman, “Katakanlah, ‘Sesungguhnya aku hanya menyembah tuhanku dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya.” (Al-Jin: 20). Maka, perhatikanlah wahai kaum Muslimin!