Ku Persembahkan Karya Hati ku Buat Tatapan Diri ku Yang Asyik Syok Sendiri.

My Starz

SalaM

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya... Surah al Alaq 1-5....zakirlazarus@gmail.com

Halal Ku Haram Aku


Landskap Rohani Bekerja makan gaji adalah sunber halal ku yang menjamin setiap titisan darah yang mengalir adalah suci. Suci untuk pengaliran darah walau segenap urat yang paling dalam. Kesucian ini wajib atas semua umat islam dan menjadi pegangan dan pedoman amalan yang tidak boleh di pisahkan. Islam menghendaki umatnya menjadi umat yang bersih dan suci, baik zahir mahupun batin kesucian itu separuh dari iman yang tawakkal.

 

Allah Swt berfirman,  (Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri).

 

Konsep kesucian dalam islam begitu kompleks yang mana suci juga di umpamakan dengan taubat. Kesucian merupakan kayu pengukur perbuatan dari dosa dan maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecil juga membersihkan diri dari kotoran zahir (najis).

 

Allah berfirman, (Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk)


Halal ku bekerja makan gaji andai masa bekerja tidak di gunakan untuk kepentingan peribadi atau curi tulang. Haram aku mengambil upah gaji seandainya masa bekerja di gunakan untuk tujuan peribadi dan tidak membuat kerja seperti yang di arahkan. Bila dalam pekerjaan seharian konsep haram ini di praktikan akan memakan diri termasuk mencemarkan tabungan Tabung Haji yang di simpan secara bulanan.Imam al-Ghazali dalam kitabnya, Bidayah al-Hidayah (Permulaan Jalan Hidayah) menegaskan bahawa permulaan jalan hidayah ialah ketakwaan zahir dan kesudahan jalan hidayah adalah ketakwaan batin.
Memakan diri merujuk kepada ibadah yang dirukuni dan sunat-sunat mula tidak meresap kedalam qalbi seolah tida wujud asas Landskap Rohani. Tanpa di sedari itulah hakikat haram yang halus yang tidak dapat dikesani jika hanya bermuhasabah diri hanya setahun sekali. Kerana ajal senantiasa menyapa jadi muhasabbah diri adalah wajib atas mukallaf.Allah Swt. Dalam firmannya surat al-Hasyr : (59 : 18)“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, merenung kembali apa yang telah dilakukan untuk menata hari esok. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan”.

0 comments: