Ku Persembahkan Karya Hati ku Buat Tatapan Diri ku Yang Asyik Syok Sendiri.

My Starz

SalaM

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya... Surah al Alaq 1-5....zakirlazarus@gmail.com

Landskap Rohani Sebuah Nasihat Yang Diberikan


Landskap Rohani

“dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan mereka. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami tunjukkan meraka ke jalan yang lurus”___ Qs-an-Nisa : 66-8.

Wahai aku, kamu dan kita sekeluarga dan teman sahabat carilah redhoNya agar landskap rohani mu menjadi luas dengan iman lagi bertakwa kepada Allah dan terus jangan berhenti berputus asa untuk membersihkan diri dari kesalahan untuk memperolehi kesempurnaan akhlak. Akhlak yang sempurna berpadanan dengan kerendahan hati agar segala kesalahan dan kekhilafan diampuni agar dengan rahmatNya kamu beroleh petunjuk kepada jalan yang lurus.“dan orang-orang yang menjauhi thoghut tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”___Q.s__az-Zumar : 17-8


Ketahuilah aku, kamu dan kita bahawasanya iman yang ikhlas sebenarnya adalah rahsia yang menjadi akrab iaitu saling menjadi teman dan pelindung landskap rohani bagi orang, kerana keikhlasan beriman itu akan memerintahkan yang benar dan melarangi yang mungkar. Dengan demikian, kerana mengetahui bahawa peringatan seorang yang beriman itu sangat penting bagi penghisaban seseorang di akhirat, maka teman taulan yang beriman harus saling mahu menerima nasihat. Wahai aku, kamu dan kita yang mahu mendengari nasihat yang baik akan memperolehi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah amat mengasihi dan mengurniakan berita gembira kepada landskap rohani iaitu orang-orang yang bergelar hambaNya yang fasih menjauhi pujuk rayu syaitan dan mentaati orang-orang yang menyeru kepada sunnah, alquran dan perintahNya yang maha Esa.

0 comments: